top of page

ELASTİK TİP KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ

Elastik Tip Köprü Genleşme Derzi :

Köprü ek yerlerinde kullanılmak üzere imal edilen özel elastik derz, bağlantı noktalarında oluşabilecek genleşme ve bu genleşmenin yaratacağı problemleri ortadan kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. Uygulama sonrası kot farkı yaratmaması elastik tip köprü genleşme derzinin tercih edilme sebebidir.

 

İmalatımız :

Elastik tip köprü genleşme derzleri (visko elastik dolgu sistemi) firmamız tarafından köprü ve uygulama yeri özelliklerine göre yüksek standartlarda imal edilmektedir. Derzlerin hareket kabiliyeti; yatayda 0-70mm, düşeyde +-1mm olup sıcaklık aralığı -30 ila +50 derece aralığında olup 175 mm derinliğe kadar uygulanmaktadır.

bottom of page