top of page

KARİYER

İnsan kaynakları Politikamız :

Organizasyon yapımızı; takımdaşlık duygusu ile birbirine bağlı, değişime açık, kurumsal değerlere uygun üyelerden oluşturmak, bu üyeleri verimlilik ve kalite kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek ve sektörümüzde çalışılmak istenen bir kurum haline gelmektir.

 

Seçme ve Yerleştirme :

İnsan Kaynakları politikası doğrultusunda ihtiyacımız olan potansiyel adayları kuruluş havuzuna çekmek, bu adayları güvenilir yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan seçerek açık bulunan görevlere; beklenen tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirmek amacıyla sistematik seçme ve yerleştirme faaliyetleri yürütülmektedir.

 

İşe alım sürecinde İnsan Kaynakları, adayları profesyonel yetkinlikleri açısından değerlendirmek için ilk görüşmeyi gerçekleştirir. İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adaylar sahip oldukları teknik yetkinlikleri açısından değerlendirmek üzere ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri gerçekleştirir.

 

Eğitim ve Geliştirme :

Tüm değerlendirmeleri olumlu bulunan adaylara iş teklif edilir ve işe alma uygulamaları gerçekleştirilir. Seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.Çalışanlarımızı değişimlere adapte ederek, kendilerine ve kuruluşlarına katma değer yaratabilmeleri için, bilgi çağının gereklerine uygun olarak yaratıcı, problemleri çözme yeteneğine sahip, bilgiye nasıl ulaşacağını, nasıl analiz edeceğini ve kullanacağını bilen, esnek düşünebilen, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini sürdüren bireyler haline getirmek. Böylelikle çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli maksimum performansa dönüştürebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

İnsan kaynakları bölümümüz ile ilgili sorularınız ve iş başvurusu talepleriniz için ik@kisan.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

bottom of page